Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Numri i të ndërmjetësuarve në punësim

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 02/15/2021 - 15:59 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Hën, 02/15/2021 - 15:59 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/27/2021 - 11:45 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/27/2021 - 11:45 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 09/01/2020 - 14:40 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 09/01/2020 - 14:40 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 09/01/2020 - 14:04 nga Jona Dervishi
Mar, 09/01/2020 - 14:03 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/24/2020 - 15:50 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/25/2019 - 09:24 nga Jona Dervishi
Enj, 07/25/2019 - 09:21 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/25/2019 - 09:21 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 10:54 nga Jona Dervishi
Hën, 06/17/2019 - 12:00 nga Jona Dervishi
Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Të ndërmjetësuar në punësim, 2018'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Të ndërmjetësuar në punësim, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Të ndërmjetësuar në punësim, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Të ndërmjetësuar në punësim, 2016-2018'

Mër, 06/05/2019 - 09:31 nga Jona Dervishi
Enj, 05/23/2019 - 12:26 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Viti 2018'

Enj, 05/23/2019 - 12:26 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Gj I-II 2016, Viti 2017,Viti 2018'

Enj, 05/23/2019 - 10:28 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Gj I-II 2016, Viti 2017'

Mar, 02/12/2019 - 10:23 nga Valmira Bebri
Mar, 02/12/2019 - 10:21 nga Valmira Bebri
Enj, 02/07/2019 - 15:19 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2017'

Enj, 02/07/2019 - 12:19 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2017'

Enj, 02/07/2019 - 12:19 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I-II 2016'

Enj, 02/07/2019 - 12:19 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I 2016-2017'

Enj, 02/07/2019 - 12:19 nga Arba Panajoti
Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2017'

Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gj I-II 2016'

Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gj I 2016-2017'

Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gj I-II 2016'

Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gj I 2016-2017'

Hën, 02/04/2019 - 14:50 nga Besmir Osmenaj
Hën, 02/04/2019 - 14:46 nga Besmir Osmenaj
Hën, 02/04/2019 - 14:42 nga Besmir Osmenaj