Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Përfitues të shërbimeve sociale sipas kategorive

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gj I 2016-Gj II 2017'

Hën, 02/04/2019 - 13:45 nga Besmir Osmenaj