Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Përfitues të shërbimeve sociale sipas kategorive

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 08/17/2020 - 13:23 nga Jona Dervishi
This is the published revision.
Hën, 08/17/2020 - 13:21 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 08/17/2020 - 13:16 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 08/17/2020 - 13:15 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 08/17/2020 - 13:11 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/10/2020 - 15:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/10/2020 - 15:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/10/2020 - 15:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/16/2019 - 20:28 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/16/2019 - 20:28 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/16/2019 - 18:06 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/14/2019 - 13:43 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/14/2019 - 13:43 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/14/2019 - 11:51 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/09/2019 - 11:40 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/09/2019 - 11:40 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/29/2019 - 15:09 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/29/2019 - 12:42 nga Jona Dervishi
Mar, 08/27/2019 - 11:59 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/27/2019 - 11:59 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/27/2019 - 11:59 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/27/2019 - 11:59 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/27/2019 - 10:39 nga Jona Dervishi
Mar, 06/18/2019 - 16:28 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/18/2019 - 16:28 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/18/2019 - 16:28 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/18/2019 - 16:28 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/18/2019 - 16:28 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/18/2019 - 16:28 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/18/2019 - 13:44 nga Jona Dervishi
Mar, 06/18/2019 - 13:43 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/17/2019 - 11:58 nga Jona Dervishi
Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Përfituesit e shërbimeve sociale, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Përfituesit e shërbimeve sociale, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Përfituesit e shërbimeve sociale, 2016-2017'

Mër, 06/05/2019 - 09:51 nga Jona Dervishi
Mar, 02/12/2019 - 09:15 nga Valmira Bebri
Pre, 02/08/2019 - 12:23 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I-II 2017'

Pre, 02/08/2019 - 12:23 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I-II 2016'

Pre, 02/08/2019 - 12:23 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I 2016-Gj II 2017'

Enj, 02/07/2019 - 15:19 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I 2016-Gj II 2017'

Enj, 02/07/2019 - 15:19 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I-II 2017'

Enj, 02/07/2019 - 15:19 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I-II 2016'

Enj, 02/07/2019 - 15:19 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I-II 2017'

Enj, 02/07/2019 - 15:19 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I-II 2017'

Enj, 02/07/2019 - 15:19 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I-II 2016'

Enj, 02/07/2019 - 15:19 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I 2016-Gj II 2017'

Enj, 02/07/2019 - 13:59 nga Arba Panajoti
Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gj I-II 2017'

Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gj I-II 2016'