Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Popullsia sipas gjinisë dhe njësive administrative

Popullsia sipas njësive administrative prej vitit 2010. Si edhe numri i femrave dhe përqindja që ato zenë në çdo njësi

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2021-03-02
Data e publikimit
2019-01-15
Frequency
I përvitshëm
Identifikuesi
0a509b12-eaa2-4494-9ba6-6e987904bb2e
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public