Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Popullsia sipas gjinisë dhe njësive administrative

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Popullsia sipas gjinisë dhe NjA, 2010'

Pre, 06/07/2019 - 11:16 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2018'

Pre, 06/07/2019 - 11:16 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2018'

Enj, 06/06/2019 - 17:16 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2018'

Enj, 06/06/2019 - 11:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2018'

Pre, 05/24/2019 - 12:27 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2018'

Pre, 05/24/2019 - 10:08 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2010'

Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2011'

Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2012'

Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2013'

Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2014'

Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2015'

Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2016'

Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2017'

Hën, 01/28/2019 - 12:34 nga Valmira Bebri
Mar, 01/15/2019 - 13:35 nga Valmira Bebri

Update to resource '2017'

Mar, 01/15/2019 - 13:35 nga Valmira Bebri

Update to resource '2016'

Mar, 01/15/2019 - 13:35 nga Valmira Bebri

Update to resource '2015'

Mar, 01/15/2019 - 13:35 nga Valmira Bebri

Update to resource '2014'

Mar, 01/15/2019 - 13:35 nga Valmira Bebri

Update to resource '2013'

Mar, 01/15/2019 - 13:35 nga Valmira Bebri

Update to resource '2012'

Mar, 01/15/2019 - 13:35 nga Valmira Bebri

Update to resource '2011'

Mar, 01/15/2019 - 13:35 nga Valmira Bebri

Update to resource '2010'

Mar, 01/15/2019 - 10:44 nga Valmira Bebri