Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Popullsia sipas gjinisë dhe njësive administrative

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 03/26/2020 - 19:00 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Enj, 03/26/2020 - 19:00 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/26/2020 - 19:00 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/26/2020 - 19:00 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/26/2020 - 19:00 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/26/2020 - 18:05 nga Drejtoria e të ...
Enj, 03/26/2020 - 18:03 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 12:55 nga Drejtoria e të ...
Mar, 02/11/2020 - 12:54 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/10/2020 - 17:01 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/10/2020 - 17:01 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/10/2020 - 17:01 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/10/2020 - 15:00 nga Drejtoria e të ...
Hën, 02/10/2020 - 14:59 nga Drejtoria e të ...
Mar, 07/23/2019 - 14:00 nga Drejtoria e të ...
Mër, 07/03/2019 - 10:11 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/03/2019 - 10:09 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/03/2019 - 10:08 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/03/2019 - 10:04 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/02/2019 - 14:20 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/02/2019 - 14:03 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/02/2019 - 14:02 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/02/2019 - 13:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/02/2019 - 13:14 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/02/2019 - 12:53 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/02/2019 - 12:49 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/02/2019 - 12:44 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/02/2019 - 12:43 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/02/2019 - 12:39 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/24/2019 - 13:25 nga Drejtoria e të ...
Pre, 06/14/2019 - 09:48 nga Drejtoria e të ...
Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Popullsia sipas gjinisë dhe NjA, 2018'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Popullsia sipas gjinisë dhe NjA, 2017'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Popullsia sipas gjinisë dhe NjA, 2016'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Popullsia sipas gjinisë dhe NjA, 2015'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Popullsia sipas gjinisë dhe NjA, 2014'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Popullsia sipas gjinisë dhe NjA, 2013'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Popullsia sipas gjinisë dhe NjA, 2012'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Popullsia sipas gjinisë dhe NjA, 2011'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Popullsia sipas gjinisë dhe NjA, 2010'

Pre, 06/07/2019 - 11:16 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2018'

Pre, 06/07/2019 - 11:16 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2018'

Enj, 06/06/2019 - 17:16 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2018'

Enj, 06/06/2019 - 11:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2018'

Pre, 05/24/2019 - 12:27 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2018'