Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Regjistrimi dhe inventarizimi i pronave, 2017

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 06/03/2019 - 12:54 nga Besmir Osmenaj
This is the published revision.
Mar, 01/29/2019 - 13:34 nga Arba Panajoti