Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Ndotje të hapësirave publike nga individë

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Pre, 10/15/2021 - 11:02 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Enj, 10/14/2021 - 17:01 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/14/2021 - 17:01 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/14/2021 - 17:01 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/14/2021 - 13:59 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/14/2021 - 13:57 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/14/2021 - 13:57 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/08/2021 - 12:33 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/08/2021 - 12:33 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/08/2021 - 12:33 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/08/2021 - 10:37 nga Arba Panajoti
Enj, 07/08/2021 - 10:32 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/01/2021 - 12:02 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 11/05/2020 - 16:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 11/05/2020 - 16:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 08/05/2020 - 14:54 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 08/05/2020 - 14:54 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/08/2020 - 14:32 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/08/2020 - 14:32 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/08/2020 - 14:30 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/08/2020 - 13:00 nga Besmir Osmenaj
Pre, 05/08/2020 - 12:56 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/29/2020 - 13:08 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/16/2019 - 11:17 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/16/2019 - 11:16 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/03/2019 - 15:25 nga Valmira Bebri
Mar, 10/01/2019 - 15:28 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 13:25 nga Besmir Osmenaj
Mar, 10/01/2019 - 12:24 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 12:24 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 12:24 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 12:22 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 12:22 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 11:03 nga Besmir Osmenaj
Pre, 07/12/2019 - 10:59 nga Besmir Osmenaj
Enj, 07/11/2019 - 14:18 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/11/2019 - 14:17 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 09:17 nga Besmir Osmenaj
Enj, 06/13/2019 - 14:37 nga Anisa Vuçaj
Mër, 06/05/2019 - 17:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Ndotje nga individët, 2019'

Mër, 06/05/2019 - 17:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Ndotje nga individët, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 17:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Ndotje nga individët, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 17:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Ndotje nga individët, 2018'

Mër, 06/05/2019 - 17:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Ndotje nga individët, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 17:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Ndotje nga individët, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 17:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Ndotje nga individët, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 17:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Ndotje nga individët, 2016-2019'

Mër, 06/05/2019 - 15:22 nga Besmir Osmenaj
Mër, 06/05/2019 - 15:21 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Tr I-IV 2018'

Pre, 02/15/2019 - 16:12 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2016-2018'