Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Inspektime me qëllim parandalimi në objekte të ndryshme

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 09/15/2021 - 12:44 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Mër, 09/15/2021 - 12:44 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/17/2021 - 11:07 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/17/2021 - 11:07 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/06/2021 - 12:26 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/06/2021 - 12:26 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/10/2021 - 11:23 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/10/2021 - 11:23 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/06/2021 - 15:50 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/06/2021 - 15:50 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/07/2021 - 10:52 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/07/2021 - 10:52 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 03/08/2021 - 11:41 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 03/08/2021 - 11:41 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 03/08/2021 - 11:41 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 03/08/2021 - 11:41 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 03/08/2021 - 11:41 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 03/08/2021 - 11:41 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 03/08/2021 - 11:41 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 03/08/2021 - 11:41 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 03/03/2021 - 17:17 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 03/03/2021 - 17:17 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/11/2021 - 15:38 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/11/2021 - 15:38 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/11/2021 - 13:07 nga Besmir Osmenaj
Enj, 02/11/2021 - 13:06 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/06/2021 - 16:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 12/04/2020 - 11:56 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/13/2020 - 11:12 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/13/2020 - 11:12 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 10/09/2020 - 13:37 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 10/09/2020 - 13:37 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 09/08/2020 - 15:21 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 09/08/2020 - 15:21 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/03/2020 - 11:49 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/03/2020 - 11:49 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/08/2020 - 16:04 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/08/2020 - 16:04 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/04/2020 - 17:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/04/2020 - 17:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 05/11/2020 - 17:57 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 05/11/2020 - 17:57 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/17/2020 - 15:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/17/2020 - 15:49 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Sht, 03/28/2020 - 10:18 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Sht, 03/28/2020 - 10:18 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/06/2020 - 16:44 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/06/2020 - 16:44 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/06/2020 - 16:44 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/06/2020 - 14:45 nga Besmir Osmenaj