Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Ndotje të hapësirave publike nga subjektet

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 10/14/2021 - 17:01 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Enj, 10/14/2021 - 17:01 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/07/2021 - 12:27 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/07/2021 - 12:27 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/21/2021 - 10:06 nga Arba Panajoti
Hën, 04/12/2021 - 17:12 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 04/12/2021 - 14:12 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 04/12/2021 - 14:12 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 04/12/2021 - 14:10 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/01/2021 - 15:03 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 11/05/2020 - 10:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 11/05/2020 - 10:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 08/05/2020 - 14:54 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 08/05/2020 - 14:54 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/08/2020 - 14:30 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/08/2020 - 14:30 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/08/2020 - 12:35 nga Besmir Osmenaj
Pre, 05/08/2020 - 12:32 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/29/2020 - 13:08 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/16/2019 - 11:16 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/16/2019 - 11:16 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 15:28 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 13:21 nga Besmir Osmenaj
Mar, 10/01/2019 - 12:22 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 12:22 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 12:22 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 12:22 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 12:22 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 12:22 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 10:33 nga Besmir Osmenaj
Pre, 07/12/2019 - 11:04 nga Besmir Osmenaj
Enj, 07/11/2019 - 13:52 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/11/2019 - 13:48 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 09:16 nga Besmir Osmenaj
Enj, 06/13/2019 - 14:37 nga Anisa Vuçaj
Mër, 06/05/2019 - 17:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Ndotje nga subjektet, 2019'

Mër, 06/05/2019 - 17:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Ndotje nga subjektet, 2018'

Mër, 06/05/2019 - 17:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Tr I-IV 2018'

Mër, 06/05/2019 - 17:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Ndotje nga subjektet, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 17:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2017'

Mër, 06/05/2019 - 17:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Ndotje nga subjektet, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 17:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Ndotje nga subjektet, 2016-2019'

Mër, 06/05/2019 - 14:56 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Tr I-IV 2018'

Pre, 02/15/2019 - 16:12 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2016-2018'

Hën, 02/11/2019 - 18:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I-III 2018'

Pre, 02/01/2019 - 11:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tremujori I-III 2018'

Pre, 02/01/2019 - 11:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2017'

Pre, 02/01/2019 - 11:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016'

Pre, 02/01/2019 - 11:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016-2018'

Pre, 02/01/2019 - 11:19 nga Arba Panajoti