Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Zënie dhe bllokime të hapësirave publike nga individë

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 10/29/2020 - 14:05 nga Drejtoria e të ...
This is the published revision.
Mër, 10/28/2020 - 16:35 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/07/2020 - 11:58 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/08/2020 - 11:25 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/30/2020 - 10:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/16/2019 - 11:17 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 15:27 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/30/2019 - 15:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/30/2019 - 15:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/30/2019 - 15:14 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/30/2019 - 14:40 nga Besmir Osmenaj
Pre, 07/12/2019 - 10:49 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 07/12/2019 - 10:44 nga Besmir Osmenaj
Pre, 07/12/2019 - 10:09 nga Besmir Osmenaj
Enj, 06/20/2019 - 09:24 nga Besmir Osmenaj
Enj, 06/13/2019 - 14:36 nga Anisa Vuçaj
Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Zënie dhe bllokime të hapësirave nga individë, 2016'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Zënie dhe bllokime të hapësirave nga individë, 2016-2017'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Zënie dhe bllokime të hapësirave nga individë, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 14:35 nga Besmir Osmenaj
Hën, 02/11/2019 - 10:34 nga Valmira Bebri
Mar, 02/05/2019 - 15:08 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2017'

Mar, 02/05/2019 - 15:08 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2016'

Mar, 02/05/2019 - 15:08 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2016-2017'

Mar, 02/05/2019 - 14:45 nga Besmir Osmenaj
Pre, 02/01/2019 - 11:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2017'

Pre, 02/01/2019 - 11:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016'

Pre, 02/01/2019 - 11:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016'

Pre, 02/01/2019 - 11:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016-2017'

Pre, 02/01/2019 - 11:24 nga Arba Panajoti
Pre, 02/01/2019 - 10:06 nga Valmira Bebri
Mar, 01/29/2019 - 10:59 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2017'

Mar, 01/29/2019 - 10:59 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2016'

Mar, 01/29/2019 - 10:59 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2016-2017'

Mar, 01/29/2019 - 10:54 nga Besmir Osmenaj