Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Dëmtime dhe ndërhyrje në hapësirat publike nga individë

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 02/08/2021 - 12:16 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Hën, 02/08/2021 - 10:29 nga Besmir Osmenaj
Enj, 10/29/2020 - 10:25 nga Drejtoria e të ...
Mër, 10/28/2020 - 10:34 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/06/2020 - 11:56 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/08/2020 - 11:24 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/30/2020 - 10:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/16/2019 - 11:28 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 15:28 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 15:28 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 13:18 nga Besmir Osmenaj
Hën, 09/30/2019 - 15:14 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/30/2019 - 15:14 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/30/2019 - 15:14 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/30/2019 - 15:14 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/30/2019 - 14:03 nga Besmir Osmenaj
Pre, 07/12/2019 - 10:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 07/12/2019 - 10:37 nga Besmir Osmenaj
Pre, 07/12/2019 - 10:30 nga Besmir Osmenaj
Enj, 06/20/2019 - 09:13 nga Besmir Osmenaj
Enj, 06/13/2019 - 14:40 nga Anisa Vuçaj
Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Dëmtime dhe ndërhyrje nga individë, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Dëmtime dhe ndërhyrje nga individë, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Dëmtime dhe ndërhyrje nga individë, 2016-2017'

Pre, 02/15/2019 - 11:25 nga Besmir Osmenaj
Pre, 02/15/2019 - 11:25 nga Besmir Osmenaj
Hën, 02/11/2019 - 10:24 nga Valmira Bebri
Mar, 02/05/2019 - 15:08 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2017'

Mar, 02/05/2019 - 15:08 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2016'

Mar, 02/05/2019 - 15:08 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2016-2017'

Mar, 02/05/2019 - 15:08 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2017'

Mar, 02/05/2019 - 15:08 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2016'

Mar, 02/05/2019 - 15:08 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2016-2017'

Mar, 02/05/2019 - 14:01 nga Besmir Osmenaj
Mar, 02/05/2019 - 13:56 nga Besmir Osmenaj
Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2016-2018'

Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2016-2018'

Hën, 01/28/2019 - 15:06 nga Besmir Osmenaj