Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Burimet njerëzore të Njësive Administrative

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 01/14/2020 - 10:12 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Mar, 01/14/2020 - 10:12 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/23/2019 - 14:52 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/23/2019 - 14:50 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/09/2019 - 10:32 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/09/2019 - 10:00 nga Sara Qoshi
Mar, 07/09/2019 - 10:00 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/09/2019 - 09:44 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/09/2019 - 09:44 nga Sara Qoshi
Enj, 06/13/2019 - 15:51 nga Sara Qoshi
Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Punonjës në Njësitë Administrative, 2016-2018'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Punonjës në Njësitë Administrative, 2016'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Punonjës në Njësitë Administrative, 2017'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Punonjës në Njësitë Administrative, 2018'

Mar, 05/28/2019 - 15:43 nga Besmir Osmenaj
Mar, 05/28/2019 - 15:18 nga Besmir Osmenaj
Mër, 04/17/2019 - 10:54 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I - II 2017'

Mër, 04/17/2019 - 10:54 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I - II 2016'

Mër, 04/17/2019 - 10:54 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I 2016 - Gj II 2018'

Mër, 04/17/2019 - 10:54 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I-II 2018 '

Mër, 04/17/2019 - 10:54 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I 2016 - Gj II 2018'

Mër, 04/17/2019 - 10:24 nga Arba Panajoti
Mër, 02/20/2019 - 13:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Gj I 2016 - Gj I 2018'

Mar, 02/19/2019 - 10:45 nga Valmira Bebri
Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I 2018 '

Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I - II 2016'

Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I - II 2017'

Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I - II 2017'

Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I 2016 - Gj I 2018'

Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I - II 2016'

Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I 2016 - Gj I 2018'

Hën, 01/28/2019 - 14:51 nga Arba Panajoti