Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Konstatime për shkelje në hapësirat publike nga Individë

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 03/10/2021 - 11:49 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Mër, 03/10/2021 - 11:50 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 03/10/2021 - 11:49 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 03/10/2021 - 11:49 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 03/10/2021 - 11:49 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 03/10/2021 - 11:23 nga Arba Panajoti
Mër, 03/10/2021 - 11:13 nga Arba Panajoti
Mër, 03/10/2021 - 11:11 nga Arba Panajoti
Hën, 02/08/2021 - 12:16 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/04/2020 - 13:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/04/2020 - 11:33 nga Besmir Osmenaj
Enj, 10/29/2020 - 10:27 nga Drejtoria e të ...
Pre, 08/07/2020 - 14:59 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/08/2020 - 14:30 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 12/19/2019 - 17:02 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/16/2019 - 11:16 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/16/2019 - 11:16 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/16/2019 - 11:16 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/16/2019 - 10:03 nga Besmir Osmenaj
Mër, 10/16/2019 - 09:58 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 15:27 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 15:27 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 13:40 nga Besmir Osmenaj
Mar, 10/01/2019 - 12:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 12:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 13:32 nga Besmir Osmenaj
Pre, 07/12/2019 - 10:52 nga Besmir Osmenaj
Pre, 07/12/2019 - 10:07 nga Besmir Osmenaj
Pre, 07/12/2019 - 10:06 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 07/12/2019 - 10:02 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 07/12/2019 - 10:02 nga Besmir Osmenaj
Enj, 06/20/2019 - 09:27 nga Besmir Osmenaj
Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Konstatime për shkelje në hapësirat publike nga Individë, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 13:58 nga Besmir Osmenaj
Mër, 06/05/2019 - 13:57 nga Besmir Osmenaj
Pre, 02/15/2019 - 15:03 nga Besmir Osmenaj
Hën, 02/11/2019 - 15:59 nga Valmira Bebri
Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2017'

Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2017'

Hën, 01/28/2019 - 14:16 nga Besmir Osmenaj