Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Sipërfaqe të gjelbërta të sistemuara&të pastruara 2018

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 06/05/2019 - 09:55 nga Anisa Vuçaj
This is the published revision.
Enj, 04/11/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj
Hën, 02/04/2019 - 14:03 nga Arba Panajoti
Hën, 01/28/2019 - 13:15 nga Besmir Osmenaj

Ngarkuar per here te pare