Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Planifikimi dhe realizimi i të ardhurave të Bashkisë

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 08/14/2019 - 15:26 nga Drejtoria e të ...
This is the published revision.
Pre, 06/21/2019 - 14:45 nga Anisa Vuçaj
Enj, 06/13/2019 - 15:34 nga Anisa Vuçaj
Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Plan & realizim te ardhurash 2018'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Plan & realizim te ardhurash 2017'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Plan & realizim te ardhurash 2016'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Plan & realizim te ardhurash 2016-2018'

Mar, 05/28/2019 - 15:35 nga Besmir Osmenaj
Mar, 05/28/2019 - 15:33 nga Besmir Osmenaj
Pre, 04/19/2019 - 10:57 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2018'

Pre, 04/19/2019 - 10:57 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2018'

Pre, 04/19/2019 - 10:57 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2018'

Pre, 04/19/2019 - 10:57 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016-2018'

Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2016-2017, Tr I 2018'

Pre, 02/15/2019 - 12:24 nga Valmira Bebri
Hën, 01/28/2019 - 13:51 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2018'

Hën, 01/28/2019 - 13:51 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2017'

Hën, 01/28/2019 - 13:51 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016'

Hën, 01/28/2019 - 13:51 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016'

Hën, 01/28/2019 - 13:51 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016'

Hën, 01/28/2019 - 13:51 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016 - Tr I 2018'

Hën, 01/28/2019 - 11:33 nga Arba Panajoti