Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Numri i punonjësve sipas kategorive të pagave

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Pre, 09/04/2020 - 15:01 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Pre, 09/04/2020 - 15:01 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 08/14/2019 - 15:23 nga Drejtoria e të ...
Mër, 07/24/2019 - 11:00 nga Anisa Vuçaj
Mër, 07/24/2019 - 10:44 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/13/2019 - 15:32 nga Anisa Vuçaj
Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Punonjësit sipas kategorive të pagave I-III 2018'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Punonjësit sipas kategorive të pagave 2017'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Punonjësit sipas kategorive të pagave 2016'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Punonjësit sipas kategorive të pagave 2016-2018'

Pre, 02/15/2019 - 13:10 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I-III 2018'

Pre, 02/15/2019 - 12:59 nga Valmira Bebri
Hën, 01/28/2019 - 10:51 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2017'

Hën, 01/28/2019 - 10:51 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2016'

Hën, 01/28/2019 - 10:51 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2017'

Hën, 01/28/2019 - 10:51 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2017'

Hën, 01/28/2019 - 10:51 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr III 2018'

Hën, 01/28/2019 - 10:51 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr III 2018'

Hën, 01/28/2019 - 10:51 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr III 2018'

Hën, 01/28/2019 - 10:42 nga Arba Panajoti