Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Numri i të punësuarve sipas nivelit të pagave

Numri i të punësuarve në Bashki sipas nivelit të pagave të raportuara nga Drejtoria e Financës.

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2020-09-04
Data e publikimit
2019-01-28
Frequency
Tremujor
Identifikuesi
e0b2e413-31e2-4f5a-bf69-94b6fb7f8dc8
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public