Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Terminali i Autobusëve Ndërkombëtarë dhe të Kosovës

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Dje, 01/27/2019 - 16:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Janar 2018 - Shtator 2018'

Dje, 01/27/2019 - 16:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Janar 2017 - Dhjetor 2017'

Dje, 01/27/2019 - 16:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Janar 2017 - Shtator 2018'

Dje, 01/27/2019 - 15:33 nga Valmira Bebri