Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Terminali i Autobusëve Ndërkombëtarë dhe të Kosovës

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 12/29/2020 - 13:17 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Mar, 12/29/2020 - 13:17 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 11/16/2020 - 14:18 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 11/16/2020 - 14:18 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/14/2020 - 14:04 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/14/2020 - 14:04 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 09/15/2020 - 12:42 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 09/15/2020 - 12:42 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 08/31/2020 - 11:30 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 08/31/2020 - 11:30 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/29/2020 - 12:13 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/29/2020 - 12:13 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/01/2020 - 13:55 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/01/2020 - 13:55 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 04/16/2020 - 12:34 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 04/16/2020 - 12:34 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 03/27/2020 - 19:08 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 03/27/2020 - 19:08 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/17/2020 - 11:38 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/17/2020 - 11:38 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/17/2020 - 10:42 nga Anisa Vuçaj
Hën, 02/17/2020 - 10:41 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/30/2020 - 13:13 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 12/23/2019 - 11:28 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 12/23/2019 - 11:28 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/19/2019 - 12:04 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/19/2019 - 12:04 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/09/2019 - 11:41 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/09/2019 - 11:40 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/12/2019 - 10:41 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/12/2019 - 10:41 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/20/2019 - 10:49 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/20/2019 - 10:48 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/23/2019 - 15:40 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/22/2019 - 08:50 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/16/2019 - 15:54 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/16/2019 - 15:44 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 06/28/2019 - 09:46 nga Anisa Vuçaj
Pre, 06/28/2019 - 09:45 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 06/28/2019 - 09:41 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 06/28/2019 - 09:41 nga Anisa Vuçaj
Pre, 06/21/2019 - 09:53 nga Anisa Vuçaj
Enj, 06/13/2019 - 15:12 nga Anisa Vuçaj
Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Terminali i Autobusëve Ndërkombëtarë dhe Kosovës, 2018'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Terminali i Autobusëve Ndërkombëtarë dhe Kosovës, 2017'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Terminali i Autobusëve Ndërkombëtarë dhe Kosovës, 2017-2018'

Mar, 03/12/2019 - 13:22 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2018'

Mar, 03/12/2019 - 13:22 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Janar 2017- Dhjetor 2018'

Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2017'

Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Janar-Shtator 2018'