Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Terminali i Autobusëve Ndërqytetas Jug, Veri dhe Durrës

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Pre, 09/17/2021 - 16:01 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Pre, 09/17/2021 - 16:01 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/17/2021 - 16:01 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/17/2021 - 16:01 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/17/2021 - 16:01 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/17/2021 - 16:01 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/27/2021 - 14:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/27/2021 - 14:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/06/2021 - 12:26 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/06/2021 - 12:26 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/06/2021 - 12:26 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 03/17/2021 - 12:09 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 03/17/2021 - 12:09 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 03/17/2021 - 10:10 nga Anisa Vuçaj
Hën, 02/22/2021 - 16:17 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/22/2021 - 16:17 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/22/2021 - 13:22 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/22/2021 - 13:22 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/22/2021 - 13:21 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/22/2021 - 10:16 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/22/2021 - 10:16 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/22/2021 - 10:16 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/22/2021 - 10:16 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/15/2021 - 09:54 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/15/2021 - 09:54 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/29/2020 - 13:17 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/29/2020 - 13:17 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/29/2020 - 13:17 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 12/07/2020 - 12:00 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 11/16/2020 - 14:18 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 11/16/2020 - 14:18 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 11/16/2020 - 14:18 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 11/16/2020 - 14:18 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 11/16/2020 - 13:43 nga Drejtoria e të ...
Mër, 10/14/2020 - 14:04 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/14/2020 - 14:04 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 09/15/2020 - 12:42 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 09/15/2020 - 12:42 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 08/31/2020 - 11:30 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 08/31/2020 - 11:30 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/29/2020 - 12:13 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/29/2020 - 12:13 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/01/2020 - 13:55 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/01/2020 - 13:55 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 04/16/2020 - 12:34 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 04/16/2020 - 12:34 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 03/27/2020 - 19:08 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 03/27/2020 - 19:08 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/17/2020 - 11:38 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/17/2020 - 11:38 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'