Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Terminali i Autobusëve Ndërqytetas Juglindje

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 06/29/2020 - 12:13 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/29/2020 - 12:13 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/01/2020 - 13:55 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/01/2020 - 13:55 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 04/16/2020 - 12:34 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 04/16/2020 - 12:34 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 03/27/2020 - 19:08 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 03/27/2020 - 19:08 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/17/2020 - 11:38 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/17/2020 - 11:38 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/17/2020 - 10:34 nga Anisa Vuçaj
Hën, 02/17/2020 - 10:33 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/30/2020 - 13:13 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 12/23/2019 - 11:28 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 12/23/2019 - 11:28 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/19/2019 - 12:04 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/19/2019 - 12:04 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/09/2019 - 11:40 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/09/2019 - 11:40 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 10/04/2019 - 11:38 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/12/2019 - 10:41 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/12/2019 - 10:41 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/20/2019 - 10:26 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/20/2019 - 10:25 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/23/2019 - 15:40 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/22/2019 - 08:46 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/22/2019 - 08:42 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 06/28/2019 - 09:31 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 06/28/2019 - 09:25 nga Anisa Vuçaj
Pre, 06/28/2019 - 09:25 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 06/28/2019 - 09:24 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 06/28/2019 - 09:22 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 06/28/2019 - 09:22 nga Anisa Vuçaj
Pre, 06/28/2019 - 09:17 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 06/28/2019 - 09:16 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 06/28/2019 - 09:13 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 06/28/2019 - 09:13 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 06/28/2019 - 09:06 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 06/28/2019 - 09:06 nga Anisa Vuçaj
Pre, 06/21/2019 - 16:04 nga Anisa Vuçaj
Enj, 06/13/2019 - 15:15 nga Anisa Vuçaj
Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Terminali i Autobusëve Ndërqytetas Juglindje, 2018'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Terminali i Autobusëve Ndërqytetas Juglindje, 2016'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Terminali i Autobusëve Ndërqytetas Juglindje, 2017'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Terminali i Autobusëve Ndërqytetas Juglindje, 2016-2018'

Mar, 03/12/2019 - 13:22 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Korrik 2016 - Dhjetor 2018'

Mar, 03/12/2019 - 13:22 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2018'

Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2017'

Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Korrik-Dhjetor 2016'

Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Janar-Shtator 2018'