Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Të dhëna mbi shërbimin e pastrimit

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 03/02/2020 - 15:32 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Hën, 03/02/2020 - 15:32 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 03/02/2020 - 15:32 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 03/02/2020 - 15:32 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 14:31 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/19/2019 - 14:29 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/19/2019 - 14:29 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/19/2019 - 14:29 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/19/2019 - 14:29 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/19/2019 - 14:29 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/19/2019 - 12:11 nga Arba Panajoti
Enj, 09/19/2019 - 12:09 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/02/2019 - 10:09 nga Arba Panajoti
Enj, 06/13/2019 - 14:42 nga Sara Qoshi
Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Shërbimi i pastrimit, 2016-2018'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Shërbimi i pastrimit, 2018'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Shërbimi i pastrimit, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Shërbimi i pastrimit, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Shërbimi i pastrimit ,2016-2018'

Mër, 06/05/2019 - 09:55 nga Jona Dervishi
Hën, 02/11/2019 - 18:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Gj I 2018'

Hën, 02/11/2019 - 18:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Gj I-II 2017'

Hën, 02/11/2019 - 18:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Gj I-II 2016'

Hën, 02/11/2019 - 18:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Gj I 2016-Gj I 2018'

Hën, 01/28/2019 - 09:21 nga Valmira Bebri
Hën, 01/28/2019 - 09:14 nga Valmira Bebri
Pre, 01/25/2019 - 15:25 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gjashtëmujori I-II 2016'

Pre, 01/25/2019 - 15:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gjashtëmujori I 2016-Gjashtëmujori I 2018'

Pre, 01/25/2019 - 15:25 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gjashtëmujori I 2016-Gjashtëmujori II 2018'

Pre, 01/25/2019 - 15:25 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gjashtëmujori I-II 2017'

Pre, 01/25/2019 - 15:25 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gjashtëmujori I-II 2016'

Pre, 01/25/2019 - 15:25 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gjashtëmujori I 2016-Gjashtëmujori II 2018'

Pre, 01/25/2019 - 15:25 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gjashtëmujori I 2018'

Pre, 01/25/2019 - 15:23 nga Besmir Osmenaj