Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Aktivitete të realizuara nga APR në natyrë dhe pjesëmarrja

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 04/09/2020 - 17:56 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Enj, 04/09/2020 - 17:56 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Pre, 03/27/2020 - 19:08 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Pre, 03/27/2020 - 19:08 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/17/2020 - 11:38 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/17/2020 - 11:38 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/17/2020 - 09:55 nga Sara Qoshi
Hën, 02/17/2020 - 09:54 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/14/2020 - 13:13 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/07/2019 - 14:53 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/07/2019 - 14:53 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/09/2019 - 09:57 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/09/2019 - 09:57 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/27/2019 - 12:38 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/27/2019 - 12:38 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 09:00 nga Sara Qoshi
Enj, 06/20/2019 - 08:58 nga Sara Qoshi
Hën, 06/17/2019 - 10:34 nga Besmir Osmenaj
Enj, 06/13/2019 - 15:48 nga Sara Qoshi
Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Aktivitete nga APR, 2019'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Aktivitete nga APR, 2018'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Aktivitete nga APR, 2017'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Aktivitete nga APR, 2017'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Aktivitete nga APR, 2016'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Aktivitete nga APR, 2016-2019'

Pre, 05/10/2019 - 14:46 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Prill 2019'

Pre, 05/10/2019 - 14:46 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar 2016-Prill 2019'

Enj, 04/11/2019 - 13:37 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Mars 2019'

Enj, 04/11/2019 - 13:37 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar 2016-Mars 2019'

Hën, 02/18/2019 - 09:13 nga Valmira Bebri
Hën, 02/18/2019 - 09:13 nga Valmira Bebri
Mër, 02/13/2019 - 13:00 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar 2019'

Mër, 02/13/2019 - 13:00 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar - Dhjetor 2018'

Mër, 02/13/2019 - 13:00 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar 2016 - Janar 2019'

Mër, 02/13/2019 - 11:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar - Nëntor 2018'

Pre, 02/08/2019 - 15:24 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar 2016 - Nëntor 2018'

Hën, 01/28/2019 - 09:39 nga Valmira Bebri
Pre, 01/25/2019 - 15:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar - Dhjetor 2016 '

Pre, 01/25/2019 - 15:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar - Dhjetor 2017'

Pre, 01/25/2019 - 15:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar - Nëntor 2018'

Pre, 01/25/2019 - 15:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar 2016 - Nëntor 2018'

Pre, 01/25/2019 - 14:51 nga Arba Panajoti