Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Mbetjet në ton të depozituara në Landfill

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Pre, 05/21/2021 - 10:46 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Pre, 05/21/2021 - 10:46 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/09/2021 - 13:59 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/09/2021 - 13:59 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 03/10/2021 - 11:49 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 03/10/2021 - 11:49 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 02/24/2021 - 10:24 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 02/24/2021 - 10:24 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 02/24/2021 - 10:24 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 02/24/2021 - 09:31 nga Jona Dervishi
Mër, 02/24/2021 - 09:30 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/22/2021 - 11:07 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/22/2020 - 12:55 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/22/2020 - 12:55 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/17/2020 - 11:20 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/17/2020 - 11:20 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/17/2020 - 11:20 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/19/2020 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/19/2020 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/10/2020 - 12:31 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/10/2020 - 12:31 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/29/2020 - 11:40 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/29/2020 - 11:40 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/29/2020 - 12:13 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/29/2020 - 12:13 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 05/18/2020 - 19:01 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 05/18/2020 - 19:01 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 05/18/2020 - 19:01 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 05/18/2020 - 17:14 nga Jona Dervishi
Mër, 04/22/2020 - 13:05 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/22/2020 - 13:05 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/22/2020 - 13:05 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/22/2020 - 13:05 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/26/2020 - 12:59 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/26/2020 - 12:59 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/13/2020 - 11:19 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/13/2020 - 11:19 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/13/2020 - 10:36 nga Jona Dervishi
Enj, 02/13/2020 - 10:36 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/16/2020 - 10:28 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/24/2019 - 11:43 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/24/2019 - 11:43 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 11/18/2019 - 14:00 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 11/18/2019 - 14:00 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/16/2019 - 11:32 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/16/2019 - 11:32 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/03/2019 - 16:17 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/18/2019 - 14:25 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/18/2019 - 14:25 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 07/26/2019 - 13:40 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'