Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Numri i rrugëve për dërgimin e mbetjeve në landfill

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 10/29/2020 - 13:52 nga Drejtoria e të ...
This is the published revision.
Mër, 07/24/2019 - 11:46 nga Jona Dervishi
Enj, 06/20/2019 - 09:23 nga Jona Dervishi
Hën, 06/17/2019 - 10:36 nga Jona Dervishi
Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Rrugët për dërgimin e mbetjeve, 2017'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Rrugët për dërgimin e mbetjeve, 2016'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Rrugët për dërgimin e mbetjeve, 2016-2017'

Hën, 06/03/2019 - 10:12 nga Jona Dervishi
Hën, 02/11/2019 - 09:57 nga Valmira Bebri
Mër, 02/06/2019 - 12:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar 2016-Mars 2017'

Mër, 02/06/2019 - 12:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Mars 2017'

Mër, 02/06/2019 - 12:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2016'

Mër, 02/06/2019 - 12:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar 2016-Mars 2017'

Mër, 02/06/2019 - 10:52 nga Besmir Osmenaj
Mër, 02/06/2019 - 10:45 nga Besmir Osmenaj
Hën, 01/28/2019 - 09:46 nga Valmira Bebri
Pre, 01/25/2019 - 12:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Mars 2017'

Pre, 01/25/2019 - 12:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2016'

Pre, 01/25/2019 - 12:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar 2016-Mars 2017'

Pre, 01/25/2019 - 11:28 nga Besmir Osmenaj