Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Lloji i ngrohjes në institucionet arsimore dhe qendrat sociale

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 06/19/2019 - 15:45 nga Arba Panajoti
This is the published revision.
Hën, 06/17/2019 - 15:27 nga Arba Panajoti
Mar, 05/28/2019 - 15:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Lloji i ngrohjes në institucione, 2018'

Mar, 05/28/2019 - 15:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Lloji i ngrohjes në institucione, 2017'

Mar, 05/28/2019 - 15:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Lloji i ngrohjes në institucione, 2016'

Mar, 05/28/2019 - 15:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Lloji i ngrohjes në institucione, 2016-2018'

Mar, 05/28/2019 - 09:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2018'

Mar, 05/28/2019 - 09:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2017'

Mar, 05/28/2019 - 09:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016'

Mar, 05/28/2019 - 09:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016-2018'

Mar, 05/28/2019 - 09:06 nga Arba Panajoti
Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2016-2018'

Hën, 01/28/2019 - 09:45 nga Valmira Bebri
Pre, 01/25/2019 - 12:26 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2018'

Pre, 01/25/2019 - 12:26 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2017'

Pre, 01/25/2019 - 12:26 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016'

Pre, 01/25/2019 - 12:26 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016 - Viti 2018'

Pre, 01/25/2019 - 11:00 nga Arba Panajoti