Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Gj I 2018

Numri i projekteve të prokuruara në fushën e infrastrukturës sipas programeve të buxhetit. Raportimi i këtyre të dhënave kryhet nga Drejtoria e Planifikimit të Punëve Publike.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatitext/csv
Madhësia e dokumentit1.47 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaJan 25, 2019