Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Projekte të prokuruara sipas programeve të buxhetit

Numri i projekteve të prokuruara në fushën e infrastrukturës sipas programeve të buxhetit. Raportimi i këtyre të dhënave kryhet nga Drejtoria e Planifikimit të Punëve Publike.

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2021-09-20
Data e publikimit
2019-01-25
Identifikuesi
e30440a6-f1f0-47ae-9b09-1910427584a3
License
Public Access Level
Public