Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Niveli i ndotjes së lumenjeve

Të dhëna mbi nivelin e ndotjes së lumenjve në Tiranë.

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2021-02-12
Data e publikimit
2019-01-25
Frequency
I përvitshëm
Identifikuesi
16cf72ce-f84e-409c-97be-b08f74d5479a
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public