Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Niveli i ndotjes së lumenjve

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Pre, 02/12/2021 - 22:11 nga Drejtoria e të ...
This is the published revision.
Enj, 10/29/2020 - 13:36 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/29/2020 - 13:36 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/29/2020 - 13:36 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/29/2020 - 12:00 nga Drejtoria e të ...
Enj, 10/29/2020 - 11:56 nga Drejtoria e të ...
Enj, 06/13/2019 - 14:47 nga Anisa Vuçaj
Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Ndotja e lumenjve në Tiranë, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Ndotja e lumenjve në Tiranë, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Ndotja e lumenjve në Tiranë, 2016-2017'

Mër, 06/05/2019 - 10:34 nga Jona Dervishi
Mar, 02/05/2019 - 12:07 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2017'

Mar, 02/05/2019 - 12:07 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016'

Mar, 02/05/2019 - 12:07 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016-2017'

Mar, 02/05/2019 - 10:51 nga Arba Panajoti
Mar, 02/05/2019 - 10:50 nga Arba Panajoti
Hën, 01/28/2019 - 10:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2017'

Hën, 01/28/2019 - 10:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2016'

Hën, 01/28/2019 - 10:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2016-2017'

Hën, 01/28/2019 - 10:16 nga Besmir Osmenaj
Pre, 01/25/2019 - 15:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2016-2017'

Pre, 01/25/2019 - 12:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2016-2017'

Pre, 01/25/2019 - 10:10 nga Besmir Osmenaj