Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Shpenzime të realizuara në sipërfaqet e gjelbërta

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 08/24/2021 - 14:26 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Mar, 08/24/2021 - 14:26 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/24/2021 - 12:27 nga Drejtoria e të ...
Mar, 08/24/2021 - 12:26 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/01/2021 - 12:02 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/14/2020 - 14:04 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/14/2020 - 14:04 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 08/31/2020 - 11:30 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 08/31/2020 - 11:30 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 04/09/2020 - 17:56 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 04/09/2020 - 17:56 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 04/09/2020 - 17:07 nga Anisa Vuçaj
Enj, 04/09/2020 - 16:58 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/14/2020 - 13:13 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/14/2020 - 13:13 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/07/2019 - 15:31 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/07/2019 - 15:31 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/23/2019 - 14:14 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/23/2019 - 14:11 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/23/2019 - 14:11 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 09:11 nga Anisa Vuçaj
Enj, 06/13/2019 - 14:47 nga Anisa Vuçaj
Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Shpenzime në sipërfaqet e gjelbëra, 2016-2019'

Mër, 06/05/2019 - 09:58 nga Jona Dervishi
Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Shpenzime në sipërfaqet e gjelbërta I-2019'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Shpenzime në sipërfaqet e gjelbërta 2018'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Shpenzime në sipërfaqet e gjelbërta 2017'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Shpenzime në sipërfaqet e gjelbërta 2016'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Shpenzime në sipërfaqet e gjelbëra 2016-2019'

Enj, 04/11/2019 - 16:38 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Tr I 2019'

Enj, 04/11/2019 - 16:38 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Tr I 2016-Tr I 2019'

Enj, 04/11/2019 - 13:58 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Tr I-IV 2017'

Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2018'

Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2016'

Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2016-Tr IV 2018'

Hën, 02/04/2019 - 14:58 nga Arba Panajoti
Hën, 01/28/2019 - 10:08 nga Valmira Bebri
Pre, 01/25/2019 - 00:24 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Tremujori I-IV 2018'

Pre, 01/25/2019 - 00:24 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Tremujori I-IV 2017'

Pre, 01/25/2019 - 00:24 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Tremujori I-IV 2016'

Pre, 01/25/2019 - 00:24 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Tremujori I 2016-Tremujori IV 2018'

Enj, 01/24/2019 - 22:44 nga Besmir Osmenaj