Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Dëmtimet në gjelbërim dhe vlera, 2016 - 2022

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 06/15/2022 - 13:39 nga Anisa Vuçaj
This is the published revision.
Mar, 06/14/2022 - 11:07 nga Arba Panajoti
Hën, 05/23/2022 - 10:26 nga Jona Dervishi
Pre, 03/04/2022 - 10:41 nga Jona Dervishi
Hën, 02/07/2022 - 10:14 nga Jona Dervishi
Mar, 12/21/2021 - 09:44 nga Jona Dervishi
Enj, 12/02/2021 - 11:20 nga Jona Dervishi
Enj, 12/02/2021 - 11:20 nga Jona Dervishi
Enj, 12/02/2021 - 11:12 nga Jona Dervishi
Enj, 10/21/2021 - 11:54 nga Jona Dervishi
Enj, 09/23/2021 - 09:58 nga Jona Dervishi
Enj, 09/02/2021 - 13:35 nga Jona Dervishi
Mar, 06/29/2021 - 10:15 nga Jona Dervishi
Pre, 04/09/2021 - 11:44 nga Jona Dervishi
Enj, 03/11/2021 - 10:44 nga Jona Dervishi
Mar, 02/23/2021 - 12:06 nga Jona Dervishi
Pre, 01/22/2021 - 10:19 nga Jona Dervishi
Mar, 12/22/2020 - 10:48 nga Jona Dervishi
Mar, 11/17/2020 - 10:35 nga Jona Dervishi
Hën, 10/19/2020 - 10:47 nga Jona Dervishi
Enj, 09/10/2020 - 11:14 nga Jona Dervishi
Mër, 07/29/2020 - 11:10 nga Jona Dervishi
Mar, 07/07/2020 - 08:55 nga Jona Dervishi
Hën, 05/18/2020 - 17:26 nga Jona Dervishi
Mër, 04/22/2020 - 11:27 nga Jona Dervishi
Mar, 04/21/2020 - 15:06 nga Jona Dervishi
Enj, 03/26/2020 - 12:11 nga Jona Dervishi
Enj, 02/13/2020 - 12:34 nga Jona Dervishi
Enj, 01/16/2020 - 12:29 nga Jona Dervishi
Mar, 12/24/2019 - 09:46 nga Jona Dervishi
Hën, 11/18/2019 - 13:58 nga Jona Dervishi
Hën, 10/21/2019 - 09:36 nga Jona Dervishi
Mër, 10/09/2019 - 09:04 nga Jona Dervishi
Mër, 09/25/2019 - 15:34 nga Jona Dervishi
Mër, 09/18/2019 - 12:06 nga Jona Dervishi
Pre, 07/26/2019 - 13:28 nga Jona Dervishi
Mar, 05/28/2019 - 13:35 nga Jona Dervishi
Mër, 02/27/2019 - 11:15 nga Besmir Osmenaj
Mër, 02/20/2019 - 08:51 nga Valmira Bebri
Mër, 02/06/2019 - 10:32 nga Besmir Osmenaj
Mër, 02/06/2019 - 10:32 nga Besmir Osmenaj
Enj, 01/24/2019 - 15:35 nga Besmir Osmenaj

Ngarkuar per here te pare