Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Dëmtime në sipërfaqet e gjelbërta dhe vlera e tyre në lekë

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 05/23/2022 - 10:27 nga Jona Dervishi

Update to resource Dëmtimet në gjelbërim dhe vlera, 2022

This is the published revision.
Hën, 05/23/2022 - 10:26 nga Jona Dervishi

Update to resource Dëmtimet në gjelbërim dhe vlera, 2016 - 2022

Pre, 03/04/2022 - 10:43 nga Jona Dervishi
Pre, 03/04/2022 - 10:43 nga Jona Dervishi

Update to resource Dëmtimet në gjelbërim dhe vlera, 2016 - 2022

Hën, 02/07/2022 - 10:15 nga Jona Dervishi

Update to resource Dëmtimet në gjelbërim dhe vlera, 2021

Hën, 02/07/2022 - 10:14 nga Jona Dervishi

Update to resource Dëmtimet në gjelbërim dhe vlera, 2016 - 2021

Mar, 12/21/2021 - 09:44 nga Jona Dervishi

Update to resource Dëmtimet në gjelbërim dhe vlera, 2016-2021

Pre, 12/03/2021 - 11:50 nga Jona Dervishi

Update to resource Dëmtimet në gjelbërim dhe vlera, 2021

Enj, 12/02/2021 - 11:22 nga Jona Dervishi

Update to resource Dëmtimet në gjelbërim dhe vlera, 2021

Enj, 12/02/2021 - 11:20 nga Jona Dervishi

Update to resource Dëmtimet në gjelbërim dhe vlera, 2016-2021

Enj, 12/02/2021 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource Dëmtimet në gjelbërim dhe vlera, 2016-2021

Enj, 10/21/2021 - 14:51 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/21/2021 - 14:51 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/23/2021 - 10:20 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/23/2021 - 10:20 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/02/2021 - 15:01 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/02/2021 - 15:01 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/29/2021 - 12:13 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/29/2021 - 12:13 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/09/2021 - 13:59 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/09/2021 - 13:59 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/11/2021 - 11:56 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/11/2021 - 11:56 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 13:23 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 13:23 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 13:23 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 12:13 nga Jona Dervishi
Mar, 02/23/2021 - 12:10 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/22/2021 - 11:07 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/22/2020 - 12:55 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/22/2020 - 12:55 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/17/2020 - 11:20 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/17/2020 - 11:20 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/19/2020 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/19/2020 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/10/2020 - 12:31 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/10/2020 - 12:31 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/29/2020 - 11:39 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/29/2020 - 11:39 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/07/2020 - 09:58 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/07/2020 - 09:58 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 05/18/2020 - 19:03 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 05/18/2020 - 19:03 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 05/18/2020 - 19:02 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/22/2020 - 13:05 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/22/2020 - 13:05 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 04/21/2020 - 16:04 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 04/21/2020 - 16:04 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 04/21/2020 - 16:04 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 04/02/2020 - 02:41 nga Drejtoria e të ...