Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Sipërfaqe të gjelbërta të sistemuara dhe të pastruara

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 10/08/2019 - 11:26 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Hën, 10/07/2019 - 14:53 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/27/2019 - 11:59 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/27/2019 - 11:59 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/24/2019 - 10:23 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/03/2019 - 11:54 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/03/2019 - 11:54 nga Sara Qoshi
Enj, 06/20/2019 - 09:08 nga Sara Qoshi
Enj, 06/13/2019 - 14:49 nga Sara Qoshi
Enj, 06/13/2019 - 14:48 nga Sara Qoshi
Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Sipërfaqe të gjelbërta të sistemuara&të pastruara Janar-Mars 2019'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Sipërfaqe të gjelbërta të sistemuara&të pastruara 2018'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Sipërfaqe të gjelbërta të sistemuara&të pastruara 2016'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Sipërfaqe të gjelbërta të sistemuara&të pastruara 2017'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Sipërfaqe të gjelbërta të sistemuara&të pastruara 2016-2019'

Enj, 04/11/2019 - 16:38 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Mars 2019'

Enj, 04/11/2019 - 16:38 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2018'

Enj, 04/11/2019 - 16:38 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2017'

Enj, 04/11/2019 - 16:38 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2016'

Enj, 04/11/2019 - 16:38 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar 2016-Mars 2019'

Enj, 04/11/2019 - 14:18 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2016'

Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2016'

Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar 2016-Dhjetor 2018'

Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar 2016-Dhjetor 2018'

Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2016'

Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2018'

Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2017'

Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar 2016-Dhjetor 2018'

Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2016'

Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar 2016-Dhjetor 2018'

Hën, 02/04/2019 - 14:43 nga Arba Panajoti
Hën, 02/04/2019 - 14:05 nga Arba Panajoti
Hën, 02/04/2019 - 13:49 nga Arba Panajoti
Hën, 01/28/2019 - 13:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2017'

Hën, 01/28/2019 - 13:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2018'

Hën, 01/28/2019 - 13:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Mars-Nëntor 2016'

Hën, 01/28/2019 - 13:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Mars 2016-Dhjetor 2018'

Hën, 01/28/2019 - 13:15 nga Besmir Osmenaj
Enj, 01/24/2019 - 15:21 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Sipërfaqe e sistemuar e pastruar(m²), Mars 2016-Dhjetor 2018'

Enj, 01/24/2019 - 14:31 nga Besmir Osmenaj
Enj, 01/24/2019 - 14:20 nga Besmir Osmenaj