Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Sipërfaqe të gjelbërta të sistemuara dhe të pastruara

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 02/01/2021 - 12:02 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Hën, 02/01/2021 - 12:02 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/06/2021 - 10:40 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/06/2021 - 10:40 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 12/07/2020 - 12:00 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 12/07/2020 - 12:00 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 12/07/2020 - 12:00 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/14/2020 - 14:04 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/14/2020 - 14:04 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/09/2020 - 15:22 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/09/2020 - 15:22 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/09/2020 - 12:46 nga Anisa Vuçaj
Hën, 08/31/2020 - 11:30 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 08/31/2020 - 11:30 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/09/2020 - 17:31 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/09/2020 - 17:31 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 05/12/2020 - 11:59 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 05/12/2020 - 10:24 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 05/11/2020 - 14:53 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 05/11/2020 - 14:53 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 04/09/2020 - 17:56 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 04/09/2020 - 17:56 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 03/27/2020 - 19:08 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 03/27/2020 - 19:08 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/17/2020 - 11:38 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/17/2020 - 11:38 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/17/2020 - 11:38 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/17/2020 - 09:37 nga Anisa Vuçaj
Hën, 02/17/2020 - 09:36 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/14/2020 - 13:13 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/14/2020 - 13:13 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 15:47 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 15:47 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 11:26 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/07/2019 - 14:53 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/27/2019 - 11:59 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/27/2019 - 11:59 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/24/2019 - 10:23 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/03/2019 - 11:54 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/03/2019 - 11:54 nga Anisa Vuçaj
Enj, 06/20/2019 - 09:08 nga Anisa Vuçaj
Enj, 06/13/2019 - 14:49 nga Anisa Vuçaj
Enj, 06/13/2019 - 14:48 nga Anisa Vuçaj
Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Sipërfaqe të gjelbërta të sistemuara&të pastruara Janar-Mars 2019'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Sipërfaqe të gjelbërta të sistemuara&të pastruara 2018'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Sipërfaqe të gjelbërta të sistemuara&të pastruara 2016'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Sipërfaqe të gjelbërta të sistemuara&të pastruara 2017'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Sipërfaqe të gjelbërta të sistemuara&të pastruara 2016-2019'

Enj, 04/11/2019 - 16:38 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Mars 2019'

Enj, 04/11/2019 - 16:38 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2018'