Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Realizimi i investimeve sipas sektorëve të infrastrukturës

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 09/02/2020 - 14:43 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Mër, 09/02/2020 - 14:43 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/02/2020 - 14:43 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/02/2020 - 14:43 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/02/2020 - 14:43 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/02/2020 - 14:43 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/02/2020 - 13:47 nga Arba Panajoti
Mër, 09/02/2020 - 13:31 nga Arba Panajoti
Hën, 06/17/2019 - 09:20 nga Arba Panajoti
Hën, 06/10/2019 - 14:22 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Investime sipas sektorëve, 2018'

Hën, 06/10/2019 - 14:22 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Investime sipas sektorëve, 2016- 2018'

Hën, 06/10/2019 - 14:22 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Investime sipas sektorëve, 2016- 2018'

Mar, 05/28/2019 - 15:31 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Investime sipas sektorëve, 2018'

Mar, 05/28/2019 - 15:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Investime sipas sektorëve, 2017'

Mar, 05/28/2019 - 15:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Investime sipas sektorëve, 2016'

Mar, 05/28/2019 - 15:31 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Investime sipas sektorëve, 2016- 2018'

Mar, 05/28/2019 - 14:13 nga Arba Panajoti
Hën, 01/28/2019 - 10:12 nga Valmira Bebri
Enj, 01/24/2019 - 15:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I 2018'

Enj, 01/24/2019 - 15:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2017'

Enj, 01/24/2019 - 15:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I - II 2016'

Enj, 01/24/2019 - 15:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I 2016 - Gj I 2018'

Enj, 01/24/2019 - 14:16 nga Arba Panajoti