Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Shpenzimet e kryera në mirëmbajtje dhe rikonstruksione

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 10/21/2021 - 14:51 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Enj, 10/21/2021 - 14:51 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/23/2021 - 13:21 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/23/2021 - 13:21 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/02/2021 - 15:01 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/02/2021 - 15:01 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 06/30/2021 - 15:16 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 06/30/2021 - 15:16 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/29/2021 - 12:13 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/29/2021 - 12:13 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/29/2021 - 12:13 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/21/2021 - 10:46 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/21/2021 - 10:46 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/09/2021 - 13:59 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/09/2021 - 13:59 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 03/23/2021 - 12:18 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 03/23/2021 - 12:18 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/11/2021 - 11:56 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/11/2021 - 11:56 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 02/24/2021 - 10:24 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 02/24/2021 - 10:24 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 02/24/2021 - 09:39 nga Jona Dervishi
Mër, 02/24/2021 - 09:38 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/22/2021 - 11:07 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/22/2020 - 12:55 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/22/2020 - 12:55 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/17/2020 - 11:20 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/17/2020 - 11:20 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/19/2020 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/19/2020 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/10/2020 - 12:31 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/10/2020 - 12:31 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/29/2020 - 11:41 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/29/2020 - 11:41 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/29/2020 - 12:13 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/29/2020 - 12:13 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 05/18/2020 - 19:08 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 05/18/2020 - 19:08 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/22/2020 - 13:05 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/22/2020 - 13:05 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/22/2020 - 13:05 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/22/2020 - 13:05 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/22/2020 - 11:29 nga Jona Dervishi
Enj, 03/26/2020 - 12:59 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/26/2020 - 12:59 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/13/2020 - 12:07 nga Jona Dervishi
Enj, 02/13/2020 - 11:19 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/13/2020 - 11:19 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/13/2020 - 11:01 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/16/2020 - 10:24 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'