Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Sipërfaqet e lyera në institucionet arsimore e publike

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 10/21/2019 - 15:02 nga Drejtoria e të ...
This is the published revision.
Hën, 10/14/2019 - 10:43 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/14/2019 - 10:43 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/11/2019 - 09:59 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/11/2019 - 09:58 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/11/2019 - 09:57 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/11/2019 - 09:55 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/11/2019 - 09:51 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/11/2019 - 09:50 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 06/19/2019 - 15:42 nga Arba Panajoti
Hën, 06/17/2019 - 16:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/17/2019 - 16:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/17/2019 - 16:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/17/2019 - 16:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/17/2019 - 16:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/17/2019 - 15:06 nga Arba Panajoti
Mar, 05/28/2019 - 15:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Sipërfaqet e lyera në institucione, 2019'

Mar, 05/28/2019 - 15:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Sipërfaqet e lyera në institucione, 2018'

Mar, 05/28/2019 - 15:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Sipërfaqet e lyera në institucione, 2017'

Mar, 05/28/2019 - 15:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Sipërfaqet e lyera në institucione, 2016'

Mar, 05/28/2019 - 15:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Sipërfaqet e lyera në institucione, 2016-2019'

Mar, 05/28/2019 - 13:42 nga Arba Panajoti
Mar, 05/28/2019 - 13:40 nga Arba Panajoti
Hën, 05/27/2019 - 09:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2019'

Hën, 05/27/2019 - 09:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr I 2019'

Hën, 05/27/2019 - 09:17 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2018'

Mër, 05/22/2019 - 15:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2018'

Mër, 05/22/2019 - 15:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr IV 2018'

Hën, 02/18/2019 - 13:24 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr III 2018'

Hën, 01/28/2019 - 10:14 nga Valmira Bebri
Enj, 01/24/2019 - 12:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Sipërfaqet e lyera në institucionet arsimore Tr I 2016-Tr III 2018'

Enj, 01/24/2019 - 12:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-III 2018'

Enj, 01/24/2019 - 12:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2017'

Enj, 01/24/2019 - 12:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2017'

Enj, 01/24/2019 - 12:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2016'

Enj, 01/24/2019 - 12:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2016'

Enj, 01/24/2019 - 12:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2016'

Enj, 01/24/2019 - 12:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Sipërfaqet e lyera institucionet arsimore Tr I 2016-Tr III 2018'

Enj, 01/24/2019 - 10:40 nga Arba Panajoti