Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Rikonstruksione në gjelbërimin e institucioneve,2016-2021

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 06/29/2021 - 10:28 nga Jona Dervishi
This is the published revision.
Pre, 05/21/2021 - 10:28 nga Jona Dervishi
Mër, 05/12/2021 - 10:31 nga Jona Dervishi
Pre, 04/09/2021 - 11:51 nga Jona Dervishi
Enj, 03/11/2021 - 10:43 nga Jona Dervishi
Mër, 02/24/2021 - 09:43 nga Jona Dervishi
Pre, 01/22/2021 - 10:09 nga Jona Dervishi
Mar, 12/22/2020 - 10:51 nga Jona Dervishi
Mar, 11/17/2020 - 10:24 nga Jona Dervishi
Hën, 10/19/2020 - 10:28 nga Jona Dervishi
Enj, 09/10/2020 - 11:10 nga Jona Dervishi
Mër, 07/29/2020 - 11:12 nga Jona Dervishi
Hën, 06/29/2020 - 11:09 nga Jona Dervishi
Hën, 05/18/2020 - 17:20 nga Jona Dervishi
Mër, 04/22/2020 - 11:38 nga Jona Dervishi
Mër, 04/22/2020 - 11:27 nga Jona Dervishi
Mër, 04/22/2020 - 10:41 nga Jona Dervishi
Enj, 03/26/2020 - 12:06 nga Jona Dervishi
Enj, 02/13/2020 - 12:21 nga Jona Dervishi
Enj, 02/13/2020 - 12:21 nga Jona Dervishi
Enj, 01/16/2020 - 12:15 nga Jona Dervishi
Mar, 12/24/2019 - 09:33 nga Jona Dervishi
Hën, 11/18/2019 - 13:45 nga Jona Dervishi
Hën, 10/21/2019 - 09:50 nga Jona Dervishi
Mër, 09/18/2019 - 12:03 nga Jona Dervishi
Mër, 09/18/2019 - 11:54 nga Jona Dervishi
Mër, 09/18/2019 - 11:48 nga Jona Dervishi
Mar, 07/30/2019 - 09:30 nga Jona Dervishi
Hën, 06/03/2019 - 10:35 nga Jona Dervishi
Hën, 06/03/2019 - 10:03 nga Jona Dervishi
Enj, 02/21/2019 - 11:00 nga Besmir Osmenaj
Mar, 02/05/2019 - 14:53 nga Arba Panajoti
Hën, 01/28/2019 - 11:39 nga Besmir Osmenaj
Enj, 01/24/2019 - 23:23 nga Besmir Osmenaj
Mër, 01/23/2019 - 15:44 nga Besmir Osmenaj

Ngarkuar per here te pare