Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Mirëmbajtja e rrjetit të semaforëve

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 06/10/2021 - 11:23 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Enj, 06/10/2021 - 11:23 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/10/2021 - 11:23 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 05/26/2021 - 10:52 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/11/2021 - 14:57 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/11/2021 - 14:57 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/11/2021 - 14:57 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/11/2021 - 12:39 nga Anisa Vuçaj
Enj, 03/11/2021 - 12:37 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/08/2021 - 12:16 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/08/2021 - 12:16 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/16/2020 - 15:44 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/16/2020 - 15:44 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 08/31/2020 - 17:38 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 08/31/2020 - 17:38 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/29/2020 - 15:13 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/29/2020 - 15:13 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/15/2020 - 00:52 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/15/2020 - 00:52 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/15/2020 - 12:29 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/15/2020 - 12:29 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 03/27/2020 - 16:07 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 03/27/2020 - 16:07 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/25/2020 - 09:29 nga Anisa Vuçaj
Mar, 02/18/2020 - 14:43 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/18/2020 - 14:43 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/18/2020 - 14:43 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/18/2020 - 14:43 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/18/2020 - 13:01 nga Anisa Vuçaj
Mar, 02/18/2020 - 12:59 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/12/2019 - 11:55 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/16/2019 - 14:15 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/16/2019 - 14:15 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/27/2019 - 11:58 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/27/2019 - 11:58 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 06/28/2019 - 11:44 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 09:58 nga Anisa Vuçaj
Enj, 06/13/2019 - 15:37 nga Anisa Vuçaj
Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Mirëmbajtje e semaforëve, 2018'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Mirëmbajtje e semaforëve, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Mirëmbajtje e semaforëve, 2016-2019'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Mirëmbajtje e semaforëve, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Mirëmbajtje e semaforëve, 2019'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Mirëmbajtje e semaforëve Janar-Mars 2019'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Mirëmbajtje e semaforëve 2018'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Mirëmbajtje e semaforëve 2017'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Mirëmbajtje e semaforëve 2016'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Mirëmbajtje e semaforëve 2016-2019'

Pre, 04/26/2019 - 14:17 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Mars 2019'

Pre, 04/26/2019 - 14:17 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar 2016 - Mars 2019'