Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Rikonstruksione në hapesirat e gjelbërta të institucioneve

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 01/24/2019 - 12:21 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Rikonstruksione në gjelbërim rrugor dhe lulishtet e qytetit, Janar-Shtator 2018'

Enj, 01/24/2019 - 12:21 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Rikonstruksione në gjelbërim rrugor dhe lulishtet e qytetit, Janar-Nëntor 2017'

Enj, 01/24/2019 - 12:21 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Rikonstruksione në gjelbërim rrugor dhe lulishtet e qytetit, Shkurt-Shtator 2016'

Enj, 01/24/2019 - 12:21 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Rikonstruksione në gjelbërim rrugor dhe lulishtet e qytetit, Shkurt-Shtator 2016'

Enj, 01/24/2019 - 12:21 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Rikonstruksione në gjelbërim rrugor dhe lulishtet e qytetit, Shkurt-Shtator 2016'

Enj, 01/24/2019 - 12:21 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Rikonstruksione në gjelbërim rrugor dhe lulishtet e qytetit, Janar 2016-Shtator 2018'

Enj, 01/24/2019 - 12:21 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Rikonstruksione në gjelbërim rrugor dhe lulishtet e qytetit, Shkurt-Shtator 2016'

Enj, 01/24/2019 - 12:21 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Rikonstruksione në gjelbërim rrugor dhe lulishtet e qytetit, Janar 2016-Shtator 2018'

Enj, 01/24/2019 - 12:21 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Rikonstruksione në gjelbërim rrugor dhe lulishtet e qytetit, Janar 2016-Dhjetor'

Enj, 01/24/2019 - 10:59 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Rikonstruksione në institucione, Janar-Shtator 2018'

Mër, 01/23/2019 - 18:12 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Rikonstruksione në institucione, Janar-Dhjetor 2017'

Mër, 01/23/2019 - 18:12 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Rikonstruksione në institucione, Janar-Dhjetor 2016'

Mër, 01/23/2019 - 18:12 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Rikonstruksione në institucione, Janar 2016-Dhjetor 2018'

Mër, 01/23/2019 - 18:12 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Rikonstruksione në gjelbërim,Viti 2016-2018'

Mër, 01/23/2019 - 15:55 nga Besmir Osmenaj
Mër, 01/23/2019 - 15:21 nga Besmir Osmenaj