Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Rikonstruksione në hapesirat e gjelbërta të institucioneve

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 11/18/2019 - 14:00 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 11/18/2019 - 14:01 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/21/2019 - 11:46 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/21/2019 - 11:46 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/18/2019 - 14:25 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/18/2019 - 14:25 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/18/2019 - 14:25 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/18/2019 - 14:25 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/18/2019 - 14:25 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/18/2019 - 14:25 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/18/2019 - 14:25 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/30/2019 - 09:32 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/30/2019 - 09:32 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/30/2019 - 09:30 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 09:21 nga Jona Dervishi
Hën, 06/17/2019 - 10:38 nga Jona Dervishi
Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Rikonstruksione në gjelbërimin e institucioneve, 2019'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Jona Dervishi

Update to resource ' Rikonstruksione në gjelbërimin e institucioneve,2016-2019'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Rikonstruksione në gjelbërimin e institucioneve, 2019'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Rikonstruksione në gjelbërimin e institucioneve, 2018'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Rikonstruksione në gjelbërimin e institucioneve, 2017'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Rikonstruksione në gjelbërimin e institucioneve, 2016'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Jona Dervishi

Update to resource ' Rikonstruksione në gjelbërimin e institucioneve,2016-2019'

Hën, 06/03/2019 - 10:01 nga Jona Dervishi
Enj, 02/21/2019 - 13:45 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar 2019'

Enj, 02/21/2019 - 13:45 nga Besmir Osmenaj

Update to resource ' Janar 2016-Janar 2019'

Enj, 02/21/2019 - 11:03 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2018'

Mër, 02/06/2019 - 12:11 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2018'

Mar, 02/05/2019 - 15:08 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar-Shtator 2018'

Mar, 02/05/2019 - 15:08 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2017'

Mar, 02/05/2019 - 15:08 nga Arba Panajoti

Update to resource ' Janar-Dhjetor 2016'

Mar, 02/05/2019 - 15:08 nga Arba Panajoti

Update to resource ' Janar-Dhjetor 2016'

Mar, 02/05/2019 - 15:08 nga Arba Panajoti

Update to resource ' Janar 2016-Shtator 2018'

Mar, 02/05/2019 - 14:54 nga Arba Panajoti
Hën, 01/28/2019 - 13:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Shtator 2018'

Hën, 01/28/2019 - 13:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2017'

Hën, 01/28/2019 - 13:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource ' Janar 2016-Shtator 2018'

Hën, 01/28/2019 - 13:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource ' Janar-Dhjetor 2016'

Hën, 01/28/2019 - 13:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Shtator 2018'

Hën, 01/28/2019 - 13:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource ' Janar-Dhjetor 2016'

Hën, 01/28/2019 - 13:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource ' Janar-Dhjetor 2016'

Hën, 01/28/2019 - 13:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2017'

Hën, 01/28/2019 - 13:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource ' Janar 2016-Shtator 2018'

Hën, 01/28/2019 - 11:39 nga Besmir Osmenaj
Hën, 01/28/2019 - 10:07 nga Valmira Bebri
Pre, 01/25/2019 - 00:24 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Shtator 2018'

Pre, 01/25/2019 - 00:24 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2017'

Pre, 01/25/2019 - 00:24 nga Besmir Osmenaj

Update to resource ' Janar-Dhjetor 2016'

Pre, 01/25/2019 - 00:24 nga Besmir Osmenaj

Update to resource ' Janar 2016-Dhjetor 2018'

Enj, 01/24/2019 - 23:22 nga Besmir Osmenaj