Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Punime të kryera në sipërfaqet e gjelbërta

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 04/09/2020 - 17:56 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Enj, 04/09/2020 - 17:56 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Enj, 04/09/2020 - 17:56 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Enj, 04/09/2020 - 17:56 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Enj, 04/09/2020 - 16:39 nga Sara Qoshi
Enj, 04/09/2020 - 16:36 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/15/2020 - 13:18 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/15/2020 - 13:18 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/15/2020 - 13:18 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/07/2019 - 15:19 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/07/2019 - 15:31 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/23/2019 - 14:24 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 09:03 nga Sara Qoshi
Enj, 06/13/2019 - 14:53 nga Sara Qoshi
Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Punime në sipërfaqe të gjelbërta I-2019'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Punime në sipërfaqe të gjelbërta 2018'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Punime në sipërfaqe të gjelbërta 2017'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Punime në sipërfaqe të gjelbërta 2016'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Punime në sipërfaqe të gjelbërta 2016- 2019'

Enj, 04/11/2019 - 16:38 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Tr I 2019'

Enj, 04/11/2019 - 16:38 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Tr I 2016-Tr I 2019'

Enj, 04/11/2019 - 13:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Tr I-IV 2018'

Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2017'

Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2016'

Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2016'

Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2016-Tr IV 2018'

Hën, 02/04/2019 - 15:00 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2016-Tr IV 2018'

Hën, 02/04/2019 - 14:24 nga Arba Panajoti
Hën, 01/28/2019 - 10:11 nga Valmira Bebri
Enj, 01/24/2019 - 15:21 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Tremujori I 2016-Tremujori IV 2018'

Enj, 01/24/2019 - 14:25 nga Besmir Osmenaj
Mër, 01/23/2019 - 18:12 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Tremujori I-IV 2018'

Mër, 01/23/2019 - 15:12 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Tremujori I-IV 2017'

Mër, 01/23/2019 - 15:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Tremujori I-IV 2016'

Mër, 01/23/2019 - 15:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Tremujori I -IV 2016'

Mër, 01/23/2019 - 15:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Punime të kryera në sipërfaqet e gjelbërta, Tremujori I 2016-Tremujori IV 2018'

Mër, 01/23/2019 - 15:08 nga Besmir Osmenaj