Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Punime për mirëmbajtjen e rrugëve urbane

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 09/27/2021 - 10:29 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Hën, 09/27/2021 - 10:29 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/27/2021 - 10:29 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 08/18/2021 - 14:09 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 08/18/2021 - 14:09 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 08/18/2021 - 14:09 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/22/2021 - 12:01 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/17/2021 - 14:50 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/17/2021 - 14:50 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/15/2021 - 11:37 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 06/11/2021 - 17:25 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 06/11/2021 - 17:25 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/11/2021 - 14:57 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/11/2021 - 14:57 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/11/2021 - 14:57 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/11/2021 - 14:57 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/11/2021 - 12:56 nga Anisa Vuçaj
Enj, 03/11/2021 - 12:54 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/08/2021 - 12:16 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/29/2020 - 13:17 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/29/2020 - 13:17 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/29/2020 - 13:17 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/16/2020 - 15:44 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/16/2020 - 15:44 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 08/31/2020 - 17:38 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 08/31/2020 - 14:38 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/29/2020 - 15:13 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/29/2020 - 15:14 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/14/2020 - 21:58 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/14/2020 - 21:56 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/15/2020 - 12:29 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/15/2020 - 12:29 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 03/27/2020 - 16:07 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 03/27/2020 - 16:07 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/18/2020 - 14:43 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/18/2020 - 14:43 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/18/2020 - 14:43 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/18/2020 - 12:16 nga Anisa Vuçaj
Mar, 02/18/2020 - 12:15 nga Anisa Vuçaj
Mar, 02/18/2020 - 12:12 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/24/2019 - 11:54 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 12/19/2019 - 17:02 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 11/11/2019 - 11:58 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/31/2019 - 16:37 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/31/2019 - 16:37 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/16/2019 - 11:15 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/16/2019 - 11:15 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/15/2019 - 17:08 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/16/2019 - 14:15 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/16/2019 - 14:15 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'