Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Punime për mirëmbajtjen e rrugëve urbane

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 06/29/2020 - 15:13 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Hën, 06/29/2020 - 15:14 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/14/2020 - 21:58 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/14/2020 - 21:56 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/15/2020 - 12:29 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/15/2020 - 12:29 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Pre, 03/27/2020 - 16:07 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Pre, 03/27/2020 - 16:07 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/18/2020 - 14:43 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/18/2020 - 14:43 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/18/2020 - 14:43 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/18/2020 - 12:16 nga Sara Qoshi
Mar, 02/18/2020 - 12:15 nga Sara Qoshi
Mar, 02/18/2020 - 12:12 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/24/2019 - 11:54 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Enj, 12/19/2019 - 17:02 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 11/11/2019 - 11:58 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/31/2019 - 16:37 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/31/2019 - 16:37 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/16/2019 - 11:15 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/16/2019 - 11:15 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/15/2019 - 17:08 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/16/2019 - 14:15 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/16/2019 - 14:15 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/27/2019 - 11:59 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/27/2019 - 11:59 nga Sara Qoshi

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 09:19 nga Sara Qoshi
Enj, 06/13/2019 - 15:40 nga Sara Qoshi
Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Mirëmbajtja e rrugëve urbane, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Mirëmbajtja e rrugëve urbane, 2018'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Mirëmbajtja e rrugëve urbane, 2019'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Mirëmbajtja e rrugëve urbane, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Mirëmbajtja e rrugëve urbane, 2016-2019'

Pre, 04/26/2019 - 14:17 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Mars 2019'

Pre, 04/26/2019 - 14:17 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar 2016 -Mars 2019'

Mar, 02/19/2019 - 16:34 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar 2019'

Mar, 02/19/2019 - 16:34 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar - Dhjetor 2018'

Mar, 02/19/2019 - 16:34 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar 2016 - Janar 2019'

Mar, 02/19/2019 - 14:05 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar 2016 - Nëntor 2018'

Hën, 01/28/2019 - 10:18 nga Valmira Bebri
Mër, 01/23/2019 - 15:19 nga Arba Panajoti
Mër, 01/23/2019 - 15:10 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar - Nëntor 2018'

Mër, 01/23/2019 - 15:10 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar - Dhjetor 2017'

Mër, 01/23/2019 - 15:10 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar - Dhjetor 2016'

Mër, 01/23/2019 - 15:10 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Punime për mirëmbajtjen e rrugëve '

Mër, 01/23/2019 - 15:10 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Punime për mirëmbajtjen e rrugëve '

Mër, 01/23/2019 - 15:04 nga Arba Panajoti
Mër, 01/23/2019 - 14:55 nga Arba Panajoti
Mër, 01/23/2019 - 14:54 nga Arba Panajoti