Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Numri i klientëve debitorë dhe shuma debitore

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Pre, 05/13/2022 - 09:59 nga Arba Panajoti

Update to resource Klientë dhe shuma debitore, 2016-2022

This is the published revision.
Enj, 03/31/2022 - 10:02 nga Arba Panajoti

Update to resource Klientë dhe shuma debitorë, 2022

Enj, 03/31/2022 - 10:00 nga Arba Panajoti

Update to resource Klientë dhe shuma debitore, 2016-2022

Mër, 03/30/2022 - 11:04 nga Arba Panajoti
Mër, 03/30/2022 - 11:03 nga Arba Panajoti

Update to resource Klientë dhe shuma debitore, 2016-2022

Mër, 02/16/2022 - 11:43 nga Arba Panajoti

Update to resource Klientë dhe shuma debitorë, 2021

Mër, 02/16/2022 - 11:39 nga Arba Panajoti

Update to resource Klientë dhe shuma debitore, 2016-2021

Pre, 02/04/2022 - 12:48 nga Arba Panajoti

Update to resource Klientë dhe shuma debitorë, 2021

Pre, 02/04/2022 - 12:47 nga Arba Panajoti

Update to resource Klientë dhe shuma debitore, 2016-2021

Enj, 12/16/2021 - 10:13 nga Arba Panajoti

Update to resource Klientë dhe shuma debitorë, 2021

Enj, 12/16/2021 - 09:56 nga Arba Panajoti

Update to resource Klientë dhe shuma debitore, 2016-2021

Pre, 11/26/2021 - 12:40 nga Arba Panajoti
Pre, 11/26/2021 - 12:39 nga Arba Panajoti

Update to resource Klientë dhe shuma debitorë, 2021

Pre, 11/26/2021 - 12:37 nga Arba Panajoti

Update to resource Klientë dhe shuma debitore, 2016-2021

Pre, 02/19/2021 - 12:20 nga Arba Panajoti
Mar, 02/02/2021 - 12:04 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/02/2021 - 12:04 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/04/2020 - 14:52 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/04/2020 - 14:52 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/04/2020 - 14:52 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Sht, 04/25/2020 - 19:22 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Sht, 04/25/2020 - 19:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Sht, 04/25/2020 - 18:35 nga Arba Panajoti
Sht, 04/25/2020 - 18:33 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/24/2020 - 12:49 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/06/2019 - 11:22 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/06/2019 - 11:22 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/06/2019 - 11:22 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/06/2019 - 11:22 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/06/2019 - 11:22 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/02/2019 - 13:07 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/29/2019 - 15:03 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/23/2019 - 11:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/09/2019 - 12:23 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/09/2019 - 12:13 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 10:06 nga Arba Panajoti
Enj, 06/20/2019 - 10:01 nga Arba Panajoti
Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Klientë dhe shuma debitore, 2019'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Klientë dhe shuma debitore, 2018'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Klientë dhe shuma debitore, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Klientë dhe shuma debitore, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Klientë dhe shuma debitore, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Klientë dhe shuma debitore, 2016-2019'

Pre, 05/24/2019 - 15:27 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar-Mars 2019'

Pre, 05/24/2019 - 15:27 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar - Dhjetor 2018'

Pre, 05/24/2019 - 15:27 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar - Dhjetor 2018'

Pre, 05/24/2019 - 12:32 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar 2016 - Mars 2019'

Hën, 02/18/2019 - 10:24 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Janar 2016 - Shtator 2018'

Hën, 02/18/2019 - 09:51 nga Valmira Bebri
Hën, 01/28/2019 - 10:19 nga Valmira Bebri