Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Mirëmbajtja e hapësirave të gjelbërta publike: parqe, lulishte dhe zona rekreative

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 06/20/2019 - 09:16 nga Jona Dervishi
This is the published revision.
Hën, 06/17/2019 - 10:40 nga Jona Dervishi
Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Mirëmbajtje në gjelbërim, 2017'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Mirëmbajtje në gjelbërim, 2016'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Mirëmbajtje në gjelbërim, 2016-2017'

Hën, 06/03/2019 - 10:06 nga Jona Dervishi
Hën, 02/11/2019 - 10:55 nga Valmira Bebri
Mar, 02/05/2019 - 15:06 nga Arba Panajoti
Mar, 02/05/2019 - 15:05 nga Arba Panajoti
Hën, 01/28/2019 - 13:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2017'

Hën, 01/28/2019 - 13:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2017'

Hën, 01/28/2019 - 13:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2016'

Hën, 01/28/2019 - 13:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar 2016-Dhjetor 2017'

Hën, 01/28/2019 - 10:51 nga Besmir Osmenaj
Hën, 01/28/2019 - 09:48 nga Valmira Bebri
Pre, 01/25/2019 - 00:24 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Maj-Dhjetor 2016'

Pre, 01/25/2019 - 00:24 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar 2016-Dhjetor 2017'

Mër, 01/23/2019 - 15:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gjashtëmujori I 2018'

Mër, 01/23/2019 - 15:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gjashtëmujori I-II 2017'

Mër, 01/23/2019 - 15:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gjashtëmujori I-II 2016'

Mër, 01/23/2019 - 15:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Mirëmbajtje në parqe dhe zona rekreative, Gjashtëmujori I 2016-Gjashtëmujori I 2018'

Mër, 01/23/2019 - 15:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Shkurt-Nëntor 2017'

Mër, 01/23/2019 - 15:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Maj-Dhjetor 2016'

Mër, 01/23/2019 - 15:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Mirëmbajtje në parqe dhe lulishte, Janar 2016-Dhjetor 2017'

Mër, 01/23/2019 - 15:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Mirëmbajtje në parqe dhe lulishte, Janar 2016-Dhjetor 2017'

Mër, 01/23/2019 - 14:43 nga Besmir Osmenaj