Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Numri i lidhjeve në rrjetin e ujësjellësit

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Pre, 02/19/2021 - 12:23 nga Arba Panajoti
This is the published revision.
Mar, 02/02/2021 - 12:04 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/02/2021 - 12:04 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/04/2020 - 14:52 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/04/2020 - 14:52 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 04/28/2020 - 13:36 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 04/28/2020 - 13:36 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 04/28/2020 - 12:00 nga Arba Panajoti
Mar, 04/28/2020 - 11:58 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/24/2020 - 12:49 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/06/2019 - 11:06 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/06/2019 - 11:06 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/02/2019 - 12:53 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/29/2019 - 15:09 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/29/2019 - 15:09 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/29/2019 - 15:09 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/29/2019 - 15:09 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/29/2019 - 15:09 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/29/2019 - 15:09 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/29/2019 - 15:09 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/29/2019 - 15:09 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/29/2019 - 15:09 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/29/2019 - 11:59 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/29/2019 - 11:59 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/29/2019 - 11:59 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/29/2019 - 12:19 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/23/2019 - 10:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/06/2019 - 15:06 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/06/2019 - 15:05 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/09/2019 - 12:02 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/09/2019 - 10:35 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 10:08 nga Arba Panajoti
Enj, 06/20/2019 - 10:00 nga Arba Panajoti
Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Lidhjet në Ujësjellës, 2019'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Lidhjet në Ujësjellës, 2018'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Lidhjet në Ujësjellës, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Lidhjet në Ujësjellës, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Lidhjet në Ujësjellës, 2016-2019'

Mër, 06/05/2019 - 12:40 nga Arba Panajoti
Pre, 05/24/2019 - 15:27 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar-Mars 2019'

Pre, 05/24/2019 - 15:27 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar - Dhjetor 2018'

Pre, 05/24/2019 - 15:27 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar 2016 - Mars 2019'

Pre, 05/24/2019 - 12:56 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar 2016 - Shtator 2018'

Hën, 02/18/2019 - 10:24 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2016-2018'

Hën, 02/18/2019 - 09:47 nga Valmira Bebri
Hën, 01/28/2019 - 10:19 nga Valmira Bebri
Mër, 01/23/2019 - 12:10 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar - Shtator 2018'

Mër, 01/23/2019 - 12:10 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar - Dhjetor 2017'

Mër, 01/23/2019 - 12:10 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar - Dhjetor 2016'

Mër, 01/23/2019 - 12:10 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Lidhjet në rrjetin e ujësjellësit 2016-2018'