Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Janar - Dhjetor 2017

Të dhëna të përgjithshme me frekuencë mujorë mbi Ujësjellës Kanalizime Tiranë. Qelizat bosh nënkuptojnë mungesë raportimi.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatitext/csv
Madhësia e dokumentit639 byte
Lloji I resursitfile upload
KohaJan 23, 2019