Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Të dhëna të përgjithshme mbi UKT

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Pre, 07/22/2022 - 11:07 nga Arba Panajoti

Update to resource Të dhëna mbi UKT, 2022

This is the published revision.
Pre, 07/22/2022 - 11:06 nga Arba Panajoti

Update to resource Të dhëna mbi UKT, 2016-2022

Hën, 05/16/2022 - 14:02 nga Arba Panajoti

Update to resource Të dhëna mbi UKT, 2016-2022

Pre, 05/13/2022 - 10:06 nga Arba Panajoti

Update to resource Të dhëna mbi UKT, 2016-2022

Mër, 03/30/2022 - 12:20 nga Arba Panajoti

Update to resource Të dhëna mbi UKT, 2016-2022

Mër, 03/30/2022 - 10:50 nga Arba Panajoti
Mër, 03/30/2022 - 10:49 nga Arba Panajoti

Update to resource Të dhëna mbi UKT, 2016-2022

Pre, 02/04/2022 - 12:06 nga Arba Panajoti

Update to resource Të dhëna mbi UKT, 2021

Pre, 02/04/2022 - 12:01 nga Arba Panajoti

Update to resource Të dhëna mbi UKT, 2016-2021

Mar, 12/21/2021 - 13:34 nga Arba Panajoti

Update to resource Të dhëna mbi UKT, 2021

Pre, 12/17/2021 - 12:32 nga Arba Panajoti

Update to resource Të dhëna mbi UKT, 2021

Pre, 12/17/2021 - 12:30 nga Arba Panajoti

Update to resource Të dhëna mbi UKT, 2016-2021

Mër, 11/24/2021 - 09:40 nga Arba Panajoti
Mër, 11/24/2021 - 09:39 nga Arba Panajoti

Update to resource Të dhëna mbi UKT, 2021

Mër, 11/24/2021 - 09:37 nga Arba Panajoti

Update to resource Të dhëna mbi UKT, 2016-2021

Pre, 02/19/2021 - 12:22 nga Arba Panajoti
Mar, 02/02/2021 - 12:04 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/02/2021 - 12:04 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/02/2021 - 12:04 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/02/2021 - 12:04 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/28/2020 - 14:08 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/04/2020 - 14:52 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/04/2020 - 14:52 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 04/28/2020 - 13:36 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 04/28/2020 - 13:36 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 04/28/2020 - 12:12 nga Arba Panajoti
Mar, 04/28/2020 - 12:10 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/24/2020 - 09:49 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/24/2020 - 09:49 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/06/2019 - 11:06 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/06/2019 - 11:06 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/23/2019 - 09:51 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/23/2019 - 09:50 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/06/2019 - 15:00 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/15/2019 - 10:45 nga Arba Panajoti
Hën, 07/15/2019 - 10:45 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/09/2019 - 12:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/09/2019 - 12:33 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/09/2019 - 12:33 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/09/2019 - 12:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/09/2019 - 12:27 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 09:54 nga Arba Panajoti
Pre, 06/14/2019 - 09:27 nga Arba Panajoti
Enj, 06/13/2019 - 14:28 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Të dhëna mbi UKT, 2019'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Të dhëna mbi UKT, 2019'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Të dhëna mbi UKT, 2018'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Të dhëna mbi UKT, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Të dhëna mbi UKT, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Të dhëna mbi UKT, 2016-2019'

Pre, 05/24/2019 - 15:27 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar-Mars 2019'