Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Fëmijët e regjistruar në institucionet arsimore

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Pre, 05/14/2021 - 13:31 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Pre, 05/14/2021 - 13:31 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/14/2021 - 13:26 nga Jona Dervishi
Pre, 05/14/2021 - 13:25 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 03/30/2020 - 14:29 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/03/2020 - 16:33 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/03/2020 - 16:33 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/03/2020 - 14:26 nga Jona Dervishi
Hën, 02/03/2020 - 14:25 nga Jona Dervishi
Hën, 06/17/2019 - 11:44 nga Jona Dervishi
Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Nxënës të regjistruar, 2018-2019'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Nxënës të regjistruar, 2017-2018'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Nxënës të regjistruar, 2016-2017'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Nxënës të regjistruar, 2015-2016'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Nxënës të regjistruar, 2015-2019'

Mër, 06/05/2019 - 11:53 nga Jona Dervishi
Enj, 05/23/2019 - 12:26 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Viti shkollor 2018-2019'

Enj, 05/23/2019 - 12:26 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Viti shkollor 2017-2018'

Enj, 05/23/2019 - 12:26 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Viti 2015-2019'

Enj, 05/23/2019 - 10:05 nga Jona Dervishi
Hën, 02/11/2019 - 12:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2015-2018'

Hën, 02/11/2019 - 12:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Vitet 2015-2018'

Hën, 01/28/2019 - 10:21 nga Valmira Bebri
Mër, 01/23/2019 - 12:10 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti shkollor 2017-2018'

Mër, 01/23/2019 - 12:10 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti shkollor 2017-2018'

Mër, 01/23/2019 - 12:10 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti shkollor 2016-2017'

Mër, 01/23/2019 - 12:10 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti shkollor 2015-2016'

Mër, 01/23/2019 - 12:10 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti shkollor 2015-2016'

Mër, 01/23/2019 - 12:10 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Të dhëna të përgjithshme mbi institucionet arsimore, Vitet 2015-2018'

Mër, 01/23/2019 - 12:10 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Të dhëna të përgjithshme mbi institucionet arsimore, Vitet 2015-2018'

Mër, 01/23/2019 - 10:28 nga Arba Panajoti